MÜCEVHER VE TAKI ÜRETİMİ ATÖLYE EĞİTİMİ

“Tonlarca toprağın içindeki bin yıllık uykusundan uyandırıldı maden. Önce ateşle sınandı, ardından silindirlerin altında ezildi.. Bütününü bulması için kesildi, eğelendi. Yüz parçaya ayrıldı. Birbirini tamamlasın diye iğne ucu kadar ince ateşte parçalar birleşti. İhtişamla parlamak için fırçalara boyun eğdi… Bir gelin gibi hazırdı artık, kendisini 900 milyon yıldır toprak altında bekleyip, keskiyle parlayan sevgilisi elmasın kalbine mıhlamasına…”

İnsanlık tarihi kadar eski olan mücevher; kıymetli madenlerin insan bedenine ve zevkine uygun olarak şekillendirilip değerli taşlarla süslenmesiyle meydana gelen süs eşyasıdır.

Binlerce yıldan bu yana kah kötülüklere karşı bir tılsım, kah sosyal statüye işaret eden bir simge, kah güzel zamanların tanığı olarak insanların hayatında bulunmaktadır.

Kadim bir sanat olan mücevher ustalığı, yüzyıllardan bu yana değerli olagelmiştir. Ustalar, öğretilerini bir sır gibi saklamışlardır. Sadece emeği, sabrı ve sanata gösterdiği itinayla “hak edene” bu sır verilmiştir. Tarihsel süreçteki usta – çırak ilişkisinin başarı sırrı da buradan gelmektedir.

Mahrec Sanatevi’ndeki Mücevher ve Takı Üretimi Atölye Eğitimi; 5’er kişilik sınıfta teorik ve pratik eğitimler ile verilmektedir. Her öğrencinin eğitimi birebir gerçekleştirilmektedir.

Usta-çırak eğitiminin incelikleriyle, modern eğitim programında, bir zaman Kapalıçarşı’nın diğer mücevher ustaları ve çalışma atölyeleri de misafir edilmektedir. Salt bir takı tasarım atölyesinden öte butik mücevher üretimi yapılmaktadır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu eğitim sürecinde kendi kişisel mücevher koleksiyonunu üretmektedir.

İstanbul Kapalıçarşı kuyumculuk ekolünün günümüzdeki önemli temsilcilerinin Hraç Arslanyan’ın mentorluğunda verilen eğitimler toplam 256 saattir.

 EĞİTİMLER

*Kalfalık: 160 saat

*Ustalık:96 saat

Toplam: 256 saat