SİZDEN GELEN SORULAR

MÜCEVHER TASARIMI NEDİR ?
İlk önce Mücevher’ in kelime anlamını irdelememiz gerekmektedir.Cevher, bir şeyin özü anlamına gelir, mücevher ise değerli süs eşyası demektir.Bu temel bilgilerin üzerinden gidersek mücevher değerli ve sahip olması kolay olmayan bir madeni (altın, platin, paladyum ), sanatçının (sadekar) kendi özünü nakış gibi işlemesiyle oluşmaktadır.Mücevher tasarımı kuyum sanatlarının alametif harikasıdır.Bu sebelerden dolayı mücevher tasarımı zor ve meşakatli bir yoldur.Mücevher tasarımı yaparken sanatçı herşeyden etkilenebilir ama asla ürünün ulaşacağı korkutucu rakamlardan etkilenmez çünkü mücevher değerlininde en değerlisi olmalıdırki eşsizliğini koruyabilsin ve onu kullacak kişiyede bunu hissettirebilsin.
TAKI TASARIM KURSU VE KUYUMCULUK KURSU NASIL OLMALI?
İyi bir yemek yiyebilmek için öncelikle mutfağa girmek gerekmektedir.İşi mutfağında öğrenmek lazım.Kuymculukta da mutfak atölyedir.İyi bir atölyede, doğru ustalarla deneysel ve bilimsel eğitimle olur.Nasıl bir ahçının iyi yemek yapıp yapamadığının yediğimiz yemeğinden anlıyorsanız iyi bir ustanında üretmiş olduğu ürünlerinden nasıl bir usta olduğu anlarsınız.Mahrec Sanatevinin usta eğiticilerininde ürünlerinde bizzat bu sanatı görürsünüz.
TAKI TASARIMI NEDİR?
Tasarım, geleneksel illisturasyon ve bilgisayar destekli olmak üzere iki gruba ayrılır.Sanatçının hangi yolu izleyeceği burada çok önemli değildir asıl önemli olan tasarımı tamamlanmış ürünün üç boyutlu görsel halinden ayrı gerçek hayatta kullanıcısı üzerinde duruşu ve işlevselliğinin gerçekleşmesidir.Bunu özetlemek gerekirse herkez tasarım yapabiir ama önemli olan bu tasarımın gerçeğe dönüşebilmesi ve dönüştüğünde de beklenilmeyen süprizler karşılaşılmamasıdır.