Ayda Kayaer

1969 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirdikten sonra uzun yıllar sağlık sektöründe; mikrobiyoloji, biyokimya, seroloji, embrioloji laboratuvarlarında biyolog olarak görev aldı.

2008 yılında eğitim sektörüne geçerek, özel liselerde Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersleri öğretmeni olarak görev aldı. 2012-2016 yılları arasında, dört yıl boyunca özel bir okul ve yetimhanede idarecilik yapan Ayda Kayaer, sanata ve zanaate olan ilgisi ve sevgisi dolayısıyla halen Mahrec Sanatevinde Eğitim Koordinatörlüğü yapmakta, her bir kuyumculuk sanatı sevdalısı için kendisine uygun bir eğitim planı çizmeye çalışmaktadır.