MÜCEVHER VE TAKIDA MIHLAMA EĞİTİMİ

IMG_0186

Osmanlı geleneğinde kuyumculuk ve taş işleme, padişahlar tarafından sevilmiş ve desteklenmiş bir sanat dalı olarak dikkat çeker. Tüm sanat dallarının zirveye ulaştığı 16.yüzyılda gerek takılarda gerekse mücevherli eşyalarda başyapıtları üretildiği görülür. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman’nın saltanatının ilk dönemlerinde padişahın hem kendi görünümüyle hem de çevresiyle ilgili benzersiz ihtişam arzusu mücevhere büyük önem verilmesini ve mücevher eşyalarının Osmanlı geleneğine yerleşmesini sağlamıştır. Osmanlı beğenisindeki çok renklilik ve çeşitlilik birbirinden bağımsız parçaların bir araya getirilmesi eğilimi mücevherin kullanım tarzında da kendini göstermiştir.

MIHLAYICILIK NEDİR?

Mıhlama kelime anlamıyla yerleştirmek, çakmak veya sabitlemek anlamına gelmektedir. Pırlanta, elmas, zümrüt, yakut, safir gibi değerli taşların altın ve gümüş gibi metal taş yuvalarına yerleştirmek, süslemek işine de mıhlama sanat denir. Bu sanat ile uğraşan sanatkârlara Mıhlayıcı denir.

Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman’ın da ilgisini çeken mıhlayıcılık sanatı büyük bir sabır gerektiriyor. Taşın belirli tekniklerde değerli metallere yerleştirme sonrası ortaya çıkan takıya ise mücevher olarak tanımlanır.

Mıhlamada mücevherin süslenmesi aynı anda iki amaca hizmet etmektedir.

  • Taşı sıkıca sabitleyip yuvadan ayrılmasını önlemek
  • Taşın ışığını, rengini ve parlaklığını azami bir şekilde pekiştirmek.

Mıhlayıcılık sektörde fabrikalaşmadan en az etkilenen meslek olarak karşımıza çıkıyor.Bu mesleğin büyük oranda el becerisine dayanmasına bağlıdır.

MIHLAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle gelen ürün rokelaya alınır.Rokela işleminden sonra taş ürünün üzerine oturtuluyor.Bu işlemden sonra tırnak çıkarma veya sıvama işleminden sonra ürüne çeşitli desen ve motifler verilerek mıhlama işlemi gerçekleşiyor.Son olarak takının temizlenmesi ile ürün hazır hale gelir.

KULLANILAN ALETLER:

  • Çelik Kalemler
  • Tahta mengene ve ya demir mengene
  • Matkap, freze, fisür uçları
  • Pense ve tahta rokela sapları
  • Biley Taşı
  • Parlak kâğıdı
  • Çift ve lup

Untitled-4